OPTIMIZACIJA OGREVANJA Z BIOMASO V ALPSKI REGIJI - OZAVEŠČANJE, POTREBE IN OVIRE PRI INFORMIRANJU

by Project BB Clean funded by Interreg - Alpine Space

Submit your own idea/concept/solution
2
3
innovation_w250h150o
challenge Owners

Posted by Marc on 24-06-2019 - Last updated on 25-06-2019

Nepravilna raba lesa v domačih ogrevalnih sistemih na biomaso (dimniki, vložki in peči) je resen problem v alpski regiji. Emisije starih peči na drva in odprtih kaminov so zelo visoke, predvsem emisije trdnih delcev (vključno s črnim ogljikom). To želimo spremeniti, zato iščemo vaše ideje in izkušnje! Ta izziv je del projekta Interreg-Alpine Space - BB-CLEAN: Strateška orodja za trajnostno rabo biomase z namenom zmanjševanja onesnaženja iz malih kurilnih naprav. Gre za mednarodni izziv, ki bo v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku. Vse ideje bodo prevedene in povzete v angleškem jeziku.

VPRAŠANJA:

1. Katere so za vas glavne ovire za uporabo učinkovitejšega ogrevalnega sistema na biomaso?
2. Katera so sredstva / ideje / koncepti za premagovanje teh ovir? Kakšne so vaše ideje in izkušnje?

Iščemo vse vrste idej in pripomb v zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji. Katere so za vas osebno posebne ovire? Ali poznate kakšno rešitev oziroma imate idejo kako premostiti te ovire?

NAGRADA:

Najboljših 10 izbranih idej bo predstavljenih na naši spletni strani projekta, v projektnih poročilih ter na profilih socialnih medijev projektnih partnerjev. Najboljše tri ideje bomo tudi finančno nagradili:

1. mesto: 100 €

2. mesto: 60 €

3. mesto: 40 €

OZADJE:

Problem neučinkovitega gorenja biomase se kaže v visoki koncentraciji trdnih delcev v zraku (vključno s črnim ogljikom) in drugih emisij. V Nemčiji so npr. emisije delcev (PM), povezane z ogrevanjem gospodinjstev z lesom dvakrat višje od emisij, ki jih povzroča cestni promet.


Zato je potrebo ta problem urgentno rešiti!


V okviru projekta Interreg-Alpine Space - BB-CLEAN - bomo predložili številne izzive, ki potrebujejo inovativen pristop, kot podpora bolj trajnostni rabi (izgorevanju) biomase v alpski regiji.

V alpski regiji je treba podpreti boljšo izrabo lokalnih virov in povečati energetsko samozadostnost, obenem pa zmanjšati vplive na podnebje in okolje (EUSALP, AG9). Biomasa predstavlja lokalni vir in je cenovno dostopna, z izgorevanjem pa se izognemo fosilnim emisijam CO2. Zato je uporaba biomase v tej regiji strateškega pomena. Kljub temu lahko nepravilno izgorevanje biomase povzroči stalne emisije trdnih delcev (PM), s katerimi prebivalstvo in lokalna uprava pogosto niso seznanjeni. Te vplivajo na naravne ekosisteme, na zdravje ljudi in celo na podnebne spremembe zaradi vsebnosti črnega ogljika v PM, ki nastajajo ob izgorevanju biomase.DODATNE INFORMACIJE in kontakt:

https://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean/en/home

Marc

marc.tobias@econcept.org

 

Comments

 1. djpodgy djpodgy

  Strošek prenove učinkovitega kotla. Sofinanciranje kotlov s strani države, evropskih sredstev. Sofinanciranje nabave drv.

 2. movember movember

  1. Katere so za vas glavne ovire za uporabo učinkovitejšega ogrevalnega sistema na biomaso?

  Ni dovolj podatkov kateri ogrevalni sistemi so učinkoviti.


  2. Katera so sredstva / ideje / koncepti za premagovanje teh ovir? Kakšne so vaše ideje in izkušnje?

  Več podatkov pri nakupu naprav, boljše ozaveščenje prodajalcev.

 3. damjana.podpecan damjana.podpecan

  1.   Katere so za vas glavne ovire za uporabo učinkovitejšega ogrevalnega sistema na biomaso?

  Glavna ovira je visoka investicija menjave kotla z učinkovitejšim, saj je zaradi učinkovitejše tehnologije potrebna tudi delna posodobitev razvoda, kar še poviša investicijo.

   

  2.  Katera so sredstva / ideje / koncepti za premagovanje teh ovir? Kakšne so vaše ideje in izkušnje?

  Pogrešam ažurne primerjale teste kurilnih naprav, ki bi jih izvajala neodvisna institucija. Običajno vsak prodajalec hvali svojo tehnologijo, zato laik težko izbere najboljšo opcijo, upoštevajoč učinkovitost in investicijo.