OPTIMIZACIJA OGREVANJA Z BIOMASO V ALPSKI REGIJI - OZAVEŠČANJE, POTREBE IN OVIRE PRI INFORMIRANJU

by Project BB Clean funded by Interreg - Alpine Space

Submit your own idea/concept/solution

Izboljšave ogrevalnega sistema

0
idea Owners

Posted by lubac on 24-10-2019 - Last updated on 16-04-2021

1. Katere so za vas glavne ovire za uporabo učinkovitejšega ogrevalnega sistema na biomaso? Draga oprema za prenovitev kotlovnice in večji poseg v ogrevalni sistem oz. prenovitev kotlovnice. 2. Katera so sredstva / ideje / koncepti za premagovanje teh ovir? Kakšne so vaše ideje in izkušnje? Za lažje in učinkovitejše uvajanje sodobnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso bi se moral izvesti projekt svetovanja in promocije pravilnega in učinkovitega okrevanja za občane ob sočasnih razpoložljivih mehanizmih sofinanciranja zamenjave kotlov in izvedbe sodobnega sistema ogrevanja z uporabo zalogovnikov toplote. Kot rešitve se bi lahko ponudili tipski kompleti: kotel, zalogovnik, distribucijska oprema in regulacija glede na potrebe stavbe za ogrevanje.

  • Argue why is this sustainable. What are the specific sustainability aspects?
  • Optional: upload extended description of the idea in PDF (upload functionality)

Tags: BB-Clean 

Comments