INOVATIVNE IDEJE IN TEHNOLOGIJE ZA ČISTEJŠO UPORABO DOMAČIH OGREVALNIH SISTEMOV NA BIOMASO

by BB-CLEAN funded by ERDF - Alpine Space Project

Submit your own idea/concept/solution

Podpora bolj trajnostni rabi biomase

0
idea Owners

Posted by lubac on 24-10-2019 - Last updated on 16-04-2021

1. Katere tehnične rešitve ste sami uporabili oziroma ste videli uporabljene ali pa bi jih predlagali za optimizacijo ogrevanja gospodinjstev na biomaso (zlasti za dimnike) in zmanjšanje emisij delcev (vključno s sajami)? Prodajo kurilnih naprav bi morali zakonsko omejiti v okvirjih, ki jih dovoljuje zakonodaja glede emisij. V največji možni meri je potrebno uvajati nadzorovane zgorevalne procese z uporabo v sistemih individualnega ogrevana z uporabo zalogovnikov toplote. 2. Kakšne so vaše zamisli za zmanjšanja emisij trdnih delcev (PM) v gospodinjstvih? Naprave, ki ne izpolnjujejo najsodobnejših kriterijev glede pravilnega zgorevanja bi morali zamenjati s sodobnimi kurilnimi napravami in to postopoma z najrazličnejšimi dodatnimi spodbudami pri investiciji (posebna kategorija koristnikov spodbud iz eko sklada). Uveljaviti bi se moral tudi nadzor nad emisijami z učinkovito politiko sankcioniranja kršitev nacionalnih določil. 3. Katere prakse bi po vašem mnenju omogočile učinkovitejše ogrevanje? Aktivni projekt svetovanja in promocije pravilnega in učinkovitega okrevanja za občane ob sočasnih razpoložljivih mehanizmih sofinanciranja zamenjave kotlov in izvedbe sodobnega sistema ogrevanja z uporabo zalogovnikov toplote. Kot rešitve se bi lahko ponudili tipski kompleti: kotel, zalogovnik, distribucijska oprema in regulacija glede na potrebe stavbe za ogrevanje. 4. Katero vrsto biomase / lesa bi uporabili? Za uporabo se bi porabljal les iz lokalnega okolja, ki je za lesno industrijo neuporaben. Seveda mora biti za zgorevanje ustrezno sušen in skladiščen, da lahko zagotavljamo popolno zgorevanje in s tem čim nižje emisije.

Tags: BB-Clean

Comments